Vzdelávacie centrum

 • Aké sú faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť siete priemyselných 4G smerovačov?

  1. Problémy návrhu softvéru a hardvéru samotného 4G routera Návrh hardvéru/softvéru samotného 4G routera a kontrola kvality výroby majú priamy vplyv na rýchlosť siete.4G smerovače ChilinkIOT sú vyvinuté inžiniermi v komunikačnom priemysle pre viac...
  Čítaj viac
 • Rozdiel medzi priemyselnými smerovačmi a domácimi smerovačmi

  Priemyselný bunkový smerovač je bezdrôtový komunikačný smerovač pre internet vecí, ktorý využíva verejnú bezdrôtovú mobilnú sieť na poskytovanie funkcií bezdrôtového prenosu dát na veľké vzdialenosti.Bol široko používaný v rôznych oblastiach M2M v celom priemyselnom reťazci...
  Čítaj viac
 • 4G priemyselný router wan port sieťové pripojenie

  4G priemyselný router wan port sieťové pripojenie To znamená, že 4G priemyselný router nevkladá SIM kartu a priamo sa pripája k existujúcej sieti drôtovým mostom Network (hlavný router) pre prístup k internetu alebo PPPoE dial-up pre prístup k sieťovému pripojeniu a všetka prevádzka obchodných údajov...
  Čítaj viac
 • Široké oblasti použitia na trhu 4G priemyslu

  Globálny rozvoj 4G: LTE dosahuje základné pokrytie a počet používateľov bude v budúcnosti neustále rásť V roku 2010 ITU formálne ustanovilo štandard 4G a 4G vstúpilo do komerčného obdobia.Podľa údajov Výskumného ústavu foresight Industry k tretiemu kvartálu...
  Čítaj viac
 • Platforma vzdialenej správy 4G DTU pomocou základnej konfigurácie

  Platforma vzdialenej správy 4G DTU pomocou základnej konfigurácie 1) Zapíšte si telefónne číslo SIM karty do 4G DTU, ktoré sa použije pri volaní na DTU pri neskoršom odosielaní textových správ;1) Nakonfigurujte platné číslo mobilného telefónu používané na odosielanie textových správ na ovládanie 4G DTU, aby ste sa mohli prihlásiť do...
  Čítaj viac
 • Test čistého SMS režimu 4G DTU

  Test režimu čistej SMS 4G DTU Spustite program 4G DTU a nakonfigurujte nastavenia sériového portu pripojeného k 4G DTU, ako je znázornené na obrázku: 1 Nakonfigurujte prevádzkový režim čistej SMS, ako je znázornené na obrázku: 2 obrázok 2 Spustite asistenta sériového portu ako zobrazené na obrázku: 3 obrázok 3 Pripojte ser...
  Čítaj viac