Tematické centrum

  • Predstavenie multi-SSID smerovača 4G

    Pokiaľ váš 4G smerovač podporuje viacero funkcií SSID, môžete z bezdrôtového smerovača urobiť dva, štyri alebo viac bezdrôtových smerovačov a môžete zažiť magickú aplikáciu „jeden k viacerým“.1. Čo je viacnásobné SSID Zjednodušene povedané, funkcia viacerých SSID slúži na nastavenie viacerých...
    Čítaj viac
  • Možné faktory nízkej rýchlosti bezdrôtového vyjednávania smerovačov 4G

    Možné faktory nízkej rýchlosti bezdrôtového vyjednávania Smerovač 4G Po pripojení bezdrôtového terminálu k bezdrôtovému signálu smerovača 4G je rýchlosť bezdrôtového pripojenia zobrazená na termináli nižšia, ako je znázornené na obrázku nižšie.Problém môže súvisieť s nasledujúcimi faktormi: 1. Najvyššia w...
    Čítaj viac